FONDS

Het OKECHAMP Fonds  is in 2011 opgezet om hulp te verlenen aan kinderen van OKECHAMP-medewerkers in Polen. 

De missie van het Fonds is gericht op het verlenen van hulp en zorg aan kinderen, adolescenten en afhankelijke volwassenen die door het lot beproefd zijn, in het bijzonder gehandicapten en degenen die worstelen met ernstige gezondheidsproblemen, van wie de ouders in een moeilijke levenssituatie verkeren. 

Het Fonds verwezenlijkt haar doel door:

financiering van hygiëneproducten, medicijnen, noodzakelijke medische bezoeken, specialistische zorg, testen en medische hulp

hulp bij de financiering van revalidatiekampen, de aanschaf van revalidatiematerialen en -apparatuur die het leven van gehandicapten kunnen verbeteren, evenals andere zaken die nodig zijn voor een waardig leven voor kinderen die onder de doelstellingen het Fonds vallen

financiering van leermiddelen en studiebeurzen

NON PROFIT
Het OKECHAMP Fonds is een non-profitorganisatie – een vereniging zonder winstoogmerk, dus geen bedrijf. Het Fonds heeft de status van een organisatie van algemeen nut.

BETROKKENHEID
Het werk van het Fonds wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van medewerkers, klanten en tegenpartijen van OKECHAMP Group. Bij haar activiteiten worden ook vrijwilligers betrokken.

Wij hopen dat we dankzij de activiteiten van het OKECHAMP Fonds in Polen en alle gulle mensen in staat zullen zijn om een straaltje vreugde en hoop te brengen in de niet altijd eerlijke wereld van de kinderen.

 

HOE KUN JE HELPEN?

Het Fonds wordt gefinancierd met vrijwillig opgegeven maandelijkse donaties uit de salarissen van medewerkers van OKECHAMP in Polen, en met donaties van OKECHAMP Group.
Ty również możesz pomóc poprzez:

vrijwilligerswerk

betaling op de rekening

Fundacja OKECHAMP Bank BGŻ
74 2030 0045 1110 0000 0201 6470

schenking
van waardevolle
artikelen voor een veiling

CONTACT

Agnieszka Buszkowska
Prezes Fundacji
phone:+48 61 846 99 29
mobile: +48 61 846 99 29
e-mail: fundacja@okechamp.eu