WAT BIEDEN WIJ AAN WERKNEMERS

Waarom is het goed om bij ons te werken?

Als je bij ons werkt, heb je een veilige en stabiele baan, bij een bedrijf met een gevestigde positie op de markt, dat strategisch nadenkt over de ontwikkeling van al zijn middelen, inclusief het passiekapitaal van zijn medewerkers.

OKECHAMP helpt mensen in nood, doet mee aan sociale campagnes en beheert een fonds voor de ondersteuning van kinderen en volwassenen in moeilijke gezondheids- en financiële situaties. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid aan om financiële toelage te krijgen en deel te nemen aan de Bedrijfsnood- en leningskas.

Het bedrijf zorgt voor werkveiligheid voorop en er wordt gestreefd naar voortdurende verbetering van de werkomstandigheden. Wij bieden al onze medewerkers de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een groepsverzekering. Op geselecteerde functies bieden wij een medisch pakket aan.

Het bedrijf zorgt voor goede werkomstandigheden en -middelenen biedt nieuwe medewerkers een speciaal onboardingprogramma om hen gemakkelijker in de organisatie te laten acclimatiseren. In verschillende locaties in Polen bieden wij productiemedewerkers gratis vervoer naar de werklocatie aan.


Ambitieuze medewerkers krijgen bij ons de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te leren en te ontwikkelen, intern door te groeien en bonussen te ontvangen. Wij bevorderen samenwerking en richten ons op goede communicatie door werknormen in te voeren die voor alle medewerkers gelden.


OKECHAMP beloont haar medewerkers eerlijk voor hun werk volgens een transparant motivatiesysteem op basis van basissalaris en een motivatiedeel dat nauw samenhangt met het niveau van het behalen van doelen door de medewerker.


Het bedrijf zorgt voor een goede en gezellige werksfeer en wederzijds vriendelijkheid. Onze medewerkers kunnen deelnemen aan integratiefeesten die medegefinancierd worden door de werkgever.


Het is een betrouwbaar bedrijf dat zijn beloften nakomt.

 

Carrièremogelijkheden – carrièretrajecten, professionele ontwikkeling

We willen dat het voor de kandidaten en alle medewerkers duidelijk is aan welke criteria moet worden voldaan om het loopbaantraject op een bepaalde functie bij OKECHAMP in gang te zetten.

Hiervoor is een competentiematrix opgesteld die het gewenste competentieniveau in elk van de activiteitsgebieden van OKECHAMP bepaalt. Op basis van de competentiebeoordeling in de matrix en als er voldaan is aan bijkomende formele voorwaarden zoals anciënniteit of een positieve beoordeling door de leidinggevende, collega's en klanten, kan een medewerker worden gepromoveerd naar een hogere functie of doorschuiven naar een andere functie binnen ons bedrijf. De competentiematrix wordt continu bijgewerkt naar aanleiding van procesveranderingen, technologische ontwikkelingen en eisen die onze klanten aan ons stellen. Het is een tool waarmee onze medewerkers op een transparante wijze kunnen worden geëvalueerd en waarmee ze hun carrièretrajecten binnen de organisatie kunnen uitstippelen.

Daarnaast bevordert het bedrijf loopbaanontwikkeling door middel van interne en externe opleidingen. Onze medewerkers hebben toegang tot de interne OKe! Academie, die leidinggevende competenties en het vermogen om in een team samen te werken ontwikkelt. Bovendien worden er ontwikkelingsinitiatieven op voor het bedrijf cruciale terreinen gestart, met als doel het selecteren en ontwikkelen van talenten in de organisatie.

Ter beschikking van onze medewerkers is een opleidingsbudgetgesteld waarvan ze gebruik kunnen maken bij het verwerven van kennis en vaardigheden die het behalen van hun doelen bevorderen. Onze medewerkers halen de benodigde bevoegdheden,doen mee aan aanvullende trainingscursussen, kunnen aanvragen indienen voor medefinanciering van masterstudies die gerelateerd zijn aan hun functietaken, evenals deelnemen aan brancheconferenties.

Onze medewerkers in Polen studeren aan gerenommeerde hogescholen, waaronder: Technische Universiteit Poznań, Economische Universiteit in Poznań, Universiteit voor Levenswetenschappen in Poznań, en zelfs in Warschau aan de Leon Koźmiński Academie.


In de constant veranderende en dynamische wereld, met de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de groeiende eisen van onze klanten, wordt het verwerven van kennis en het effectief "vertalen ervan naar business" cruciaal voor het behouden van een concurrentievoordeel. Ons bedrijf analyseert zorgvuldig elke aanvraag voor medefinanciering van de ontwikkeling van een medewerker en bekijkt hoe een bepaald studierichting of opleiding ons kan helpen om een nog effectievere organisatie te worden en de medewerker om zijn werk beter te doen.

Bovendien worden op alle locaties van het bedrijf, voor functies waarop contacten met buitenlandse klanten nodig

Typen overeenkomsten, voorwaarden van het motivatiesysteem, werkmiddelen, arbeidsduur

Bij OKECHAMP in Nederland geven we de voorkeur voor tewerkstelling op basis van een vaste arbeidsovereenkomst.  Verdere voorwaarden zijn afhankelijk van de functie. De eerste overeenkomst die aan de werknemer wordt aangeboden is voor een proefperiode van 3 maanden. Het is een periode waarin zowel de werknemer als de werkgever de mogelijkheid hebben om elkaar te leren kennen, competenties en wederzijdse verwachtingen te toetsen. De proefperiode wordt afgesloten met een samenvattend gesprek en een besluit over het vervolg.


Samen met de arbeidsovereenkomst ontvangt elke werknemer het functieprofiel, waarin staan omschreven: zijn taken en bevoegdheden, functiedoelen en matrixrelaties tussen organisatorische cellen en de omvang van de samenwerking daartussen.

De arbeidsovereenkomst definieert duidelijk het basissalaris en motivatiedelen zoals vastgesteld in het beloningsbeleid.

Werkplekken zijn uitgerust met de benodigde hulpmiddelen,zoals een computer, telefoon, auto, werk- en beschermende kleding of andere uitrusting, afhankelijk van de aard van het werk. In het bedrijf zijn verschillende communicatiemiddelen op afstand beschikbaar zoals een videoconferentiesysteem of apps.

Voor elke werknemer geldt een werkweek van 40 uur,en de arbeidsduur wordt in verschillende arbeidstijdsystemen conform de geldende wetgeving verrekend. Kantoormedewerkers kunnen bij ons volgens flexibele werktijden werken. Ten slotte respecteren we ook het recht van de werknemer op rust en de balans tussen werk en privé.

Voordelen

Medisch pakket voor specialistisch en leidinggevend personeel in Polen

Levensverzekering in Polen

Financiële hulp (toelagen, Fonds) in Polen

Flexibele werktijden voor kantoorpersoneel

Trainingen en ontwikkeling van vaardigheden

Transport van productiemedewerkers naar de werklocatie in Polen

Financiering van opleiding

Integratiebon in Polen

Goede koffie en fruit

Parkeerplaatsen

Een auto van de zaak op geselecteerde functies, ook voor privégebruik, tot de vastgestelde limiet

Een zakelijke telefoon, ook voor privégebruik tot de vastgestelde limiet

Kortingen op de producten van het merk OLE! en champignons in Polen

Beloning voor aanbeveling van een werknemer

HOE ZIET DE WERVING ERUIT?