Code of Conduct

De Code of Conduct is een verzameling waarden, principes, normen, verantwoordelijkheden en gewenst gedrag van OKECHAMP in haar dagelijkse activiteiten. Het omvat gewenst gedrag in relaties met medewerkers, klanten, belanghebbenden en concurrentie. Het bepaalt wat OKECHAMP als gepast en ongepast gedrag beschouwt. De code is een manifest van onze fundamentele waarden en getuigt van een streven naar ethisch en verantwoord gedrag in zaken. We geloven dat door de Code te volgen, we een werkcultuur kunnen creëren die bevorderlijk werkt als het gaat om wederzijds respect, transparantie en vertrouwen. Onze huidige Code of Values, met daarin de kernwaarden, maakt een wezenlijk onderdeel uit van deze regelgeving.

De Code of Values vervangt niet de geldende wettelijke normen, maar is een richtlijn die gedragsnormen stelt. Onze code is tot stand gekomen met deelname van medewerkers van alle niveaus van het bedrijf; het is onze gemeenschappelijke waardencode, waarvan de naleving de verantwoordelijkheid is van iedere medewerker

Samen creëren we een professionele werkomgeving voor mensen die zich willen ontwikkelen, waarin onze kernwaarden zijn: