Code of Ethics

Wij creëren samen
een professionele werkomgeving voor mensen die  zich willen ontwikkelen,met als sleutelwaarden :

Code of Ethics weerspiegelt de ethische waarden die door OKECHAMP Group in haar dagelijkse activiteiten worden gevolgd. Dit zijn de waarden die model staan voor de omgang met collega's, leidinggevenden en klanten.

Code of Ethics vervangt niet de geldende wettelijke normen, maar is een gids die gedragsnormen stelt. Alle medewerkers van het bedrijf verbinden zich ertoe de principes en waarden die in de code zijn uiteengezet in hun dagelijkse werk na te leven.

Onze code is tot stand gekomen met deelname van medewerkers van alle niveaus van het bedrijf; het is onze gemeenschappelijke waardencode, waarvan de naleving de verantwoordelijkheid is van iedere medewerker.