KWALITEITSBELEID

OKECHAMP GROUP KWALITEITSBELEID

De bedrijfsactiviteiten van de OKECHAMP Groep zijn gericht op het telen, oogsten en verwerken van champignons en groenten van de hoogste kwaliteit.

Onze strategische doelstelling is het voortdurend verbeteren en handhaven van de veiligheid, legaliteit en verantwoordelijkheid van onze producten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en voedingsnormen. Wij willen onze positie op de markt versterken door het vertrouwen van onze klanten te verdienen via ethische waarden en een uitzonderlijke productkwaliteit.

In ons streven naar klanttevredenheid en productverbetering verbinden wij ons tot het volgende:

 • Het naleven van het Food Safety Management Systeem IFS en BRC in onze Verwerkingsfabrieken in Grodzisk Wlkp en Velden, en de Global GAP en ISO 22000 normen voor verse champignonteelt in onze verwerkingsfabriek in Borucino.

 • Het ontwikkelen en verbeteren van een voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur.

 • Het produceren van producten die niet genetisch gemodificeerd zijn en het verkrijgen van NON GMO - certificering voor onze verwerkingsfabrieken in Grodzisk Wlkp.

 • Het produceren van kosher producten.

 • Voortdurende verbetering van onze productieprocessen door toepassing van het TQM-beleid en de OKECHAMP Group Code of Conduct.

 • Leiderschap in onze sector door hoge kwaliteitsnormen te stellen en ervoor te zorgen dat onze werknemers worden opgeleid en in staat worden gesteld om kwaliteitsproducten en - diensten te leveren.

 • De betrokkenheid van werknemers bij het kwaliteitsproces aanmoedigen door opleiding en mogelijkheden voor deelname aan initiatieven voor kwaliteitsverbetering aan te bieden.

 • Leveranciers kiezen op basis van hun vermogen om grondstoffen van de vereiste en stabiele kwaliteit te leveren.

 • Zorgen voor controle, toezicht en onderzoek van onze productieprocessen om gevaren te elimineren en de doeltreffendheid van onze activiteiten te verhogen.

 • Voortdurend verbeteren van productieprocessen en productkwaliteit door het invoeren van nieuwe technische en technologische oplossingen.

 • Luisteren naar onze klanten, voldoen aan de voedselveiligheidseisen en inspelen op hun behoeften en verwachtingen door producten en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren.

 • Diensten leveren zonder vertragingen.

 • Een positief imago van ons bedrijf opbouwen.

 • De milieuwetgeving naleven en werken volgens de hoogste ethische en milieunormen om het milieueffect van onze activiteiten tot een minimum te beperken.

De uitvoering van ons kwaliteitsbeleid is de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke werknemer, ongeacht zijn of haar functie. De directie en de werknemers van het bedrijf zullen toezien op de uitvoering van de doelstellingen die in dit kwaliteitsbeleid zijn goedgekeurd.

Bij OKECHAMP streven we naar voortdurende verbetering en handhaving van de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en ethische waarden. Wij zullen ons kwaliteitsbeleid regelmatig herzien en bijwerken om de relevantie en doeltreffendheid ervan te waarborgen.