Polityka jakości

JAKOŚĆ OKECHAMP GROUP

Działalność firm OKECHAMP Group oparta jest na uprawie, zbiorze i przetwórstwie pieczarki oraz przetwórstwie warzyw.

Strategicznym celem firm jest osiągnięcie i ciągłe podnoszenie wysokiego poziomu jakości naszych wyrobów wytwarzanych zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi warunków zdrowotnych żywności i żywienia mając na uwadze bezpieczeństwo, legalność, odpowiedzialność wobec Klienta oraz zachowanie etyki pracowniczej, co zapewni wzrost i utrzymanie zaufania Klientów do jakości naszych wyrobów, a tym samym umocni pozycję firmy na rynku.

W celu osiągnięcia zadowolenia naszych Klientów oraz ciągłego doskonalenia naszych wyrobów zobowiązujemy się do:

 • Spełniania wymogów systemów jakości według systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności IFS i BRC w Zakładach Produkcyjnych w Grodzisku Wlkp. oraz standardu Global GAP i ISO 22000 w uprawie pieczarki świeżej w Zakładzie Produkcyjnym w Borucinie.
 • Budowanie i utrzymywanie kultury bezpieczeństwa i jakości produktów ​
 • Produkcji wyrobów niezmodyfikowanych genetycznie przez uzyskanie certyfikatu NON GMO w Zakładzie Produkcyjnym w Grodzisku Wlkp.
 • Produkcji produktów koszernych.
 • Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych w ramach wdrożonych standardów w oparciu o zasady polityki TQM (Total Quality Management), oraz kodeksu wartości firmy OKECHAMP
 • Zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości,
 • Stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników,
 • Dobór dostawców w oparciu o ich zdolność do dostarczenia surowców o pożądanej i stabilnej jakości,
 • Prowadzenie monitoringu, kontroli i badań w procesie produkcyjnym w celu eliminacji zagrożeń i podniesienia efektywności prowadzonych działań,
 • Stałe doskonalenie procesu produkcyjnego i poprawę jakości wyrobów w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, ​
 • Spełnianie wymagań Klienta dotyczących bezpieczeństwa żywności,
 • Terminowego świadczenia usług,
 • Przeciwdziałanie sabotażowi
 • Budowania pozytywnego wizerunku Firmy
 • Spełnianie wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Realizacja założeń wynikających z Polityki Jakości jest zapewniona poprzez realizacje celów ustalonych dla poszczególnych działów, osobisty wkład każdego z pracowników w zakresie wykonywania swoich obowiązków, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz w polityce odpowiedzialności społecznej.

Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa zobowiązują się do realizacji celów przyjętych w niniejszej Polityce.