Polityka jakości

JAKOŚĆ OKECHAMP GROUP

Działalność Grupy OKECHAMP oparta jest na uprawie, zbiorze i przetwórstwie pieczarki oraz przetwórstwie warzyw.

Strategicznym celem firm jest osiągnięcie i ciągłe podnoszenie wysokiego poziomu jakości naszych wyrobów wytwarzanych zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi warunków zdrowotnych żywności. Dążymy do wzmocnienia naszej pozycji na rynku, zdobywając zaufanie naszych klientów poprzez wartości etyczne i wyjątkową jakość produktów.

W celu osiągnięcia zadowolenia naszych Klientów oraz ciągłego doskonalenia naszych wyrobów zobowiązujemy się do:

 • Spełniania wymogów systemów jakości według systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności IFS i BRC w Zakładach Produkcyjnych w Grodzisku Wlkp. i Velden oraz standardu Global GAP i ISO 22000 w uprawie pieczarki świeżej w Zakładzie Produkcyjnym w Borucinie.

 • Budowania i utrzymywania kultury bezpieczeństwa i jakości produktów.

 • Produkcji wyrobów niezmodyfikowanych genetycznie przez uzyskanie certyfikatu NON GMO w Zakładzie Produkcyjnym w Grodzisku Wlkp. i Velden.

 • Produkcji wyrobów koszernych.

 • Ciągłego doskonalenie procesów produkcyjnych w ramach wdrożonych standardów na podstawie zasady polityki TQM oraz Kodeksu Wartości Firmy OKECHAMP.

 • Zapewnienia przewodniej pozycji w naszej branży poprzez ustanowienie wysokich standardów jakości i upewnienie się, że nasi pracownicy są przeszkoleni i upoważnieni do dostarczania wysokiej jakości produktów i usług.

 • Zachęcania pracowników do zaangażowania w proces jakości dzięki szkoleniom i możliwości uczestnictwa w inicjatywach poprawy jakości.

 • Doboru dostawców na podstawie ich zdolność do dostarczenia surowców o pożądanej i stabilnej jakości.

 • Prowadzenia monitoringu, kontroli i badań w procesie produkcyjnym w celu eliminacji zagrożeń i podniesienia efektywności prowadzonych działań.

 • Stałego doskonalenie procesu produkcyjnego i poprawy jakości wyrobów w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

 • Słuchania naszych klientów, spełnianie wymogów bezpieczeństwa żywności oraz odpowiadanie na ich potrzeby i oczekiwania poprzez dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług.

 • Terminowego świadczenia usług.

 • Budowania pozytywnego wizerunku Firmy.

 • Spełniania wymogów dotyczących ochrony środowiska i postępowania zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i środowiskowymi, aby zminimalizować wpływ naszych działań na środowisko.

Wdrożenie naszej Polityki Jakości jest osobistą odpowiedzialnością każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Zarząd i pracownicy zobowiązują się do realizacji celów przyjętych w niniejszej Polityce.

W OKECHAMP dążymy do ciągłego doskonalenia i utrzymywania najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i wartości etycznych. Będziemy regularnie przeglądać i aktualizować naszą Politykę Jakości, aby zapewnić jej aktualność i skuteczność.