STAŻE, PRAKTYKI I NAUKA ZAWODU DLA MŁODYCH

OKECHAMP SA organizuje staże i praktyki dla uczniów szkół średnich i studentów. Praktyki organizowane są zazwyczaj w okresie wakacyjnym w szczególności w działach: utrzymania ruchu, zapewnienia i kontroli jakości, badań i rozwoju, technologii produkcji, dziale sprzedaży, marketingu, księgowości. Praktyki dla studentów są płatne i odbywają się pod nadzorem doświadczonych ekspertów firmy. Praktykanci mają możliwość wykonywania realnych zadań zawodowych, a nie tylko ich obserwacji. Poznają specyfikę działania firmy produkcyjnej, a także zadań realizowanych na wybranych stanowiskach. Z opinii samych praktykantów wynika, że cenią sobie właśnie praktyczny charakter praktyk, możliwość bezpośredniego uczenia się zawodu od ekspertów w branży, dobrą i życzliwą atmosferę i płatny charakter praktyk.

Jeśli praktyka jest etapem kończącym edukację danego ucznia czy studenta, bardzo często ze strony naszej firmy pojawia oferta pracy, czyli możliwość zatrudnienia i rozwoju w naszej organizacji. Praktyka zatem ma szasnę w wielu przypadkach zakończyć stałą współpracą z OKECHAMP.

Ogłoszenia dotyczące staży i praktyk, umieszczane są na stronie internetowej OKECHAMP w zakładce kariera, ale również w biurach karier uczelni wyższych lub na tablicach ogłoszeń szkół technicznych. Dodatkowo firma spotyka się z uczniami podczas targów pracy lub wydarzeń na uczelniach.

Zachęcamy też uczniów do bezpośredniego kontaktu z nami i zgłaszania swojej chęci udziału w stażach, praktykach. W zależności od możliwości czasowych praktykantów, a także biorąc pod uwagę potrzeby naszej firmy, staramy się znaleźć satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązania.

Zapraszamy do kontaktu.
Warto pomyśleć o swojej karierze już dziś.