Podłoże

  • wszystkie surowce do produkcji podłoża pochodzą z ekologicznych obszarów północno-zachodniej Polski
  • wszyscy dostawcy surowców są monitorowani w celu weryfikacji właściwego stosowania środków ochrony roślin oraz innych substancji wykorzystywanych w procesie produkcji 
  • cały proces od momentu wstępnego mieszania surowców (faza I), pasteryzacji (faza II) i przerostu podłoża grzybnią (faza III) jest kontrolowany komputerowo, a jego przebieg jest rejestrowany
  • wysokiej jakości podłoże gwarantuje wysokie plony i najwyższej jakości grzyby