FUNDACJA

Fundacja OKECHAMP  została powołana w 2011 roku w celu niesienia pomocy dzieciom pracowników OKECHAMP S.A. 

Misją Fundacji jest otoczenie opieką dzieci, młodzież, oraz niesamodzielnych dorosłych, doświadczonych przez los, szczególnie  niepełnosprawnych i borykających się z poważnymi problemami zdrowotnymi, których rodzice pozostają w trudnej sytuacji życiowej. 

Cel ten fundacja realizuje poprzez:

finansowanie środków higieny, lekarstw, potrzebnych wizyt lekarskich, specjalistycznej opieki, badań i pomocy medycznej,

pomoc w sfinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych, zakup materiałów oraz sprzętu rehabilitacyjnego, który może przyczynić się do poprawy warunków życia osoby niepełnosprawnej oraz innych rzeczy niezbędnych do godnego życia dzieciom objętym celami Fundacji

finansowanie pomocy dydaktycznych, fundowanie stypendiów

NON PROFIT
Fundacja OKECHAMP jest organizacją non profit – nie prowadzi działalności gospodarczej i nie dąży do zysku. Fundacja posiada status OPP.

ZAANGAŻOWANIE
Działalność fundacji jest możliwa dzięki środkom przekazanym na jej cele statutowe przez Pracowników, Klientów i Kontrahentów firm OKECHAMP Group. W jej działalność włączeni są również wolontariusze.

Mamy nadzieję, że dzięki działaniom Fundacji OKECHAMP i wszystkich ludzi wielkiego serca wniesiemy choć niewielki promyk radości i nadziei w nie zawsze sprawiedliwy, dziecięcy świat.

 

Jak możesz pomóc?

Fundacja jest zasilana z dobrowolnie deklarowanych comiesięcznych wpłat z wynagrodzeń pracowników OKECHAMP oraz wpłat firm OKECHAMP Group.
Ty również możesz pomóc poprzez:

Wolontariat

Wpłatę na konto

Fundacja OKECHAMP Bank BGŻ
74 2030 0045 1110 0000 0201 6470

przekazanie
wartościowych
przedmiotów na aukcję

KONTAKT

Agnieszka Buszkowska
Prezes Fundacji
tel.:+48 61 846 99 29
kom.: +48 513 155 608
e-mail: fundacja@okechamp.eu