Projekty Unijne

Projekty Unijne

Beneficjent
OKECHAMP S.A.
realizuje projekt pn.:

“Opracowanie innowacyjnej technologii uprawy oraz zbioru pieczarek w oparciu o zastosowanie nowatorskich regałów uchylnych w połączeniu z innowacyjną technologią przeciągania uprawy pomiędzy regałami na różnych poziomach”

 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1
 
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej w skali międzynarodowej technologii uprawy i zbioru ręcznego pieczarek świeżych, pozwalającej na częściową mechanizację tego zbioru, wpływając na zwiększenie wydajności zbioru ręcznego, zachowując wysokość plonu z 1 m kw. uprawy. Pozwoli to podnieść pozycję konkurencyjną na rynku eksportowym pieczarek przetworzonych I klasy pod względem cenowym i jakościowym, a także odpowiedzieć na zmiany na rynku pracy i ograniczenie podaży pracowników zbioru.
 
Wartość projektu : 9 246 149,43 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 3 698 459,77 PLN

Projekt realizowany w okresie 2021-06-01 – 2023-02-28.