ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

Przeprowadzamy kompleksową
kontrolę na każdym etapie produkcji

Współpracujemy z instytucjami
naukowymi, laboratoriami
badawczymi i ekspertami.

Corocznie jesteśmy certyfikowani
przez międzynarodowe instytucje
i poddawani audytom, które
potwierdzają najwyższą jakość
naszych produktów.- certyfikaty:
IFS, Globalgap, ISO, BRC, oraz produkujemy
zgodne z wymaganiami FDA, Hallal, koszer

Kontrolujemy proces produkcji na
każdym jego etapie – łańcuch wartości.

Badamy jakość naszych produktów
w akredytowanych laboratoriach
badawczych

Kontrolujemy na bieżąco jakość i
bezpieczeństwo naszych produktów
w wewnętrznych laboratoriach.

Redukujemy zużycie energii elektrycznej

Wymieniamy żarówki na energooszczędne
oświetlenie ledowe

Redukujemy zużycie wody

Segregujemy i oddajemy do recyklingu
odpady w podziale na frakcje:
papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło

Wspieramy produktami
Wielkopolski Bank Żywności

Ponad 10 lat działalności Fundacji OKECHAMP
Otaczamy opieką dzieci w trudnej sytuacji
życiowej i zdrowotnej

7 lat programu DAJ SOBIE SZANASĘ Z
OKECHAMP – Promujemy ambitnych
uczniów - 24 stypendystów programu

W czasie pandemii Covid19 wsparliśmy
Szpital w Grodzisku Wlkp.

Polska: Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: “Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w roku 2023”.